Anmäl olycka, tillbud, risk

Olyckor, tillbud och risker ska alltid rapporteras i kommunens skade- och incidentrapporteringssystem KIA. Systemet är ett instrument för att förebygga, följa upp och vidta åtgärder vad gäller uppkomna olyckor och tillbud.

Anmäl en händelse

En länk till det webbaserade formuläret för inrapportering av händelser i KIA finns tillgängligt på personalsidornas första sida, alternativt i Personalhandboken under fliken Systematiskt arbetsmiljöarbete > Anmäl olycka, tillbud, risk > KIA-systemet. Som chef har du även möjlighet att anmäla händelser när du är inloggad i KIA.

Anmäl till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan

Vissa olycksfall och tillbud måste alltid även anmälas till Arbetsmiljöverket, och dessa är:

  • Allvarlig olycka
  • Skadlig inverkan i arbetet som orsakat dödsfall
  • Svår personskada eller skada som drabbat flera arbetstagare samtidigt
  • Allvarligt tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa

Det är arbetsgivaren som ska göra anmälan vilket innebär att ansvarig chef ska skicka in den. Vid allvarlig olycka ska anmälan göras omgående. Detta sker i första hand via kommunens arbetsmiljöverktyg KIA (se KIA-systemet under separat flik i menyn till vänster). Möjlighet finns även att göra anmälan via webbformuläret till höger.

Länkar till dokumentet Rutin för arbetsskade-  och tillbudsrapportering.pdf (öppnas i nytt fönster)Anmälan av arbetsskada till Försäkringskassan, som även det är arbetsgivarens ansvar, sker också i första hand via arbetsmiljöverktyget KIA. Möjlighet finns att göra anmälan via webbformuläret till höger.

Rutin för rapport av olycka, tillbud och risk

För mera information ta del av kommunens Rutin för rapportering av olycka, tillbud, risk. Klicka på bilden. --->

Hur du utreder olyckor och tillbud

Den främsta orsaken till att man ska undersöka varför ett olycksfall eller ett tillbud har inträffat är att man vill förhindra att något liknande inträffar igen.

Länkar till broschyren Varför hände det.pdf (öppnas i nytt fönster)

Med stöd av en utredning blir det lättare att sätta in lämpliga åtgärder. Se broschyren Varför hände det?  Finns även i form av en snabbguide som i kompaktform sammanfattar de olika stegen i en utredning. --->

För mera information

Klicka på bilden nedan för mera information i ämnet från Arbetsmiljöverket. ---v   

Journummer (efter kontorstid)

Om det blir ett skyddsombudsstopp eller att en allvarligare arbetsolycka med personskada och/eller dödsfall inträffar efter kontorstid, ringer du till Arbetsmiljöverkets journummer 08-737 15 55.

Efter kontorstid innebär vardagar 16.30 - 08.00 samt lördagar och helgdagar. Samtalet tas emot av Securitas och vidareförmedlas omgående till Arbetsmiljöverkets jourpersonal.

Kontaktperson: Tom Norrgård