Bildskärmsarbete

Arbete vid bildskärm medför andra synkrav och synavstånd än vanlig läsning. Personal med brytningsfel eller ålderssynthet kan ofta inte använda sina vanlig glasögon, utan att få besvär, när de arbetar vid bildskärmen.

Länk till dokument Rekvisition för terminalglasögon.pdf (öppnas i nytt fönster)Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagare särskilda glasögon för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas (se AFS 1998:05).

Bestämmelsen gäller arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen. Respektive chef utfärdar rekvisition för inköp av sådana glasögon. Rekvisitionen innefattar även inköp av skyddsglasögon enligt AFS 1996:07. --->

Länk till dokument AFS1998_05 Arbete vid bildskärm.pdf (öppnas i nytt fönster)       

Kontaktperson: Tom Norrgård