Alkohol och droger

En alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö är en viktig del av Vindelns kommuns personalpolitik. Medborgare/kunder ska med förtroende kunna vända sig till oss och få god och säker service. Därför gäller nykter på jobbet alla våra medarbetare.

Missbruk eller ett osunt förhållningssätt till alkohol och droger är kanske vanligare än vad vi tror och ändå är ämnet svårt att prata om. Vi vill som arbetsgivare inte tabubelägga ämnet då det inte är missbrukaren vi vill bli av med – det är missbruket!

Missbruk av alkohol och droger går inte att förena med arbete. Vi lever och verkar i en miljö där det dessutom finns en direkt fara för liv om någon är påverkad på jobbet.

Klicka på bilden

Klicka på bilden för att läsa mera om vårt alkohol- och drogförebyggande arbete. ---^

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård