Personal och Organisation

För att Sjuk- och Frisk ska fungera för våra anställda måste du som chef ta ansvar för att dennes uppgifter registreras via verktyget Personal och Organisation.

Länk till Previas webbsida (öppnas i nytt fönster)En anmälan ska även ske när någon av dina medarbetare byter arbetsplats/chef inom kommunen samt sista anställningsdag när den anställde avslutar sin anställning i Vindelns kommun.

En anmälan ska ske vid följande tre tillfällen:

  1. Vid nyanställning *)
  2. När en medarbetare byter chef
  3. När en medarbetare slutar sin anställning i kommunen

Klicka på bilden för åtkomst och inloggning till verktyget Personal & Organisation. --->

Inloggningsuppgifter

Kontakta Previas Kundtjänst på telefon 0771-45 00 56 eller via e-post sjukochfrisk@previa.se för att du som chef ska få dina inloggningsuppgifter.

Användarmanual

Med den pedagogiska användarmanualen som stöd är det en lätt match för dig som chef att göra de registeringar som behövs för att rätt personer ska finnas på rätt plats. --->

Behöver du hjälp?

Kontakta HR-avdelningen om du behöver hjälp. Du hittar kontaktuppgifterna under fliken Service och Stöd > HR-avdelningen.

*) Följande uppgifter behöver anges när en ny medarbetare registreras:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-post (jobb och privat)
  • Mobilnummer (jobb och privat)
  • Arbetsplats
  • Startdatum
  • Sysselsättningsgrad

Kontaktperson: Tom Norrgård