Chefssupport

Som chef kan du när som helst under dygnet ringa Previas Sjuk- och friskanmälans chefssupport och få information som berör dina medarbetare.

Du kan också ringa och ställa frågor om din enhets sjuk- och friskstatistik. Chefssupport nås via telefon 0771-22 11 55 eller via e-post sjukochfrisk@previa.se.

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård