Ortopediska fotbäddar

Efter rekommendation från fysioterapeut bekostar arbetsgivaren ortopediska fotbäddar alternativt inlägg i enlighet med tagen riktlinje.

Länkar till dokumenet Riktlinje för inköp av ortopediska hjälpmedel.pdf (öppnas i nytt fönster)Därefter följande par skor bekostas av den anställde själv, medan inköp av sulor fortlöpande sker på arbetsgivarens bekostnad i den omfattning som krävs för att bibehålla god hälsa.

Vilka omfattas av riktlinjen

Riktlinjen avser tillsvidareanställda samt visstidsanställda med månadslön enligt gällande kollektivavtal (AB § 16). Se information i riktlinjen. -->
 

Kontaktperson: Tom Norrgård