Personalvård

I Vindelns kommun finns ett antal personalvårdande aktiviteter eller förmåner för de anställda. Gemensamt för dessa förmåner är att de gäller samtliga anställda oavsett anställningsform.

Länk till sidan PersonalvårdFriskvård är en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete. Att vara aktiv i någon form ger oss bättre förutsättningar att vara friska vilket vi som arbetsgivare vill medverka till.

Klicka på bilden

Klicka på den övre bilden för mera information om vår Personalvård. --->

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i Hälsokompetens. --->

 
 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård