Uppvaktningar

Gåvor och uppvaktning till våra medarbetare sker vid vissa bestämda tillfällen.

Länk till dokumentet Riktlinjer för uppvaktningar from 2009-01-01.pdf (öppnas i nytt fönster)Som arbetsgivare säkerställer vi att samtliga gåvor och uppvaktningar begränsas till det värde som medger att det blir skattefritt för medarbetaren. Detta innebär bland annat att vi aldrig kan lämna kontanter eller presentkort, som kan omvandlas till kontanter, som gåva.

Våra gåvor måste också i övrigt vara beloppsmässigt sådana att de inte överstiger Skatteverkets bestämmelser. Dessa kan ändras från år till år och information kring gällande beloppsbegränsningar finns på Skatteverkets webbsida.

Riktlinjerna för uppvaktningar i Vindelns kommun är antagna av kommunstyrelsen, och avser endast uppvaktningar av anställda. --->

Rutin vid pensionsavgång

Anställd som avgår från sin anställning med anledning av ålderspension eller varaktig sjukersättning avtackas med minnesgåva i enlighet med nedanstående rutin.

       
 

Kontaktperson: Tom Norrgård