Personal- och Lönesystemet

Visma P, som driftas via Umeå kommun, är kommunens personal- och lönesystem sedan maj 2017.

Visma

Visma P är ett personal-, löne- och bemanningssystem där du som chef kan se uppgifter om dina medarbetare, hur de är anställda och hur de arbetar. I personalöversikten kan du se din bemanning, samt vilka som jobbar vilka tider.

Klicka på bilden för tillgång till en manual för dig som chef. --->

Ditt ansvar som chef

I det nya personal- och lönesystemet är du som chef ansvarig för vissa uppgifter:
• Initiera nya anställningar samt förändringar och avslut.
• Ansvara för att aktuella scheman finns på plats i personal- och lönesystemet.
• Besluta om arbetsförändringar, frånvaro och resor.
• Bevaka anställningar och längre tids frånvaro som upphör.
• Hantera byten och schemaändringar.
• Godkänna arbetad tid som skickas in via självservice av timavlönade medarbetare.
• Hantera flexärenden för medarbetare med flexöverenskommelse.

Observera att löneunderlag såsom anställningsunderlag, tidrapporter, utlägg, kostavdrag, med mera ska vara Lönesupport senast den 10:e inför lönekörningen.

Självservice

Till lönesystemet Visma finns kopplat en webbfunktion som alla medarbetare ska ha tillgång till där de ska lägga in sin frånvaro och eventuell övertid, i vissa fall även sina scheman. Där kan de anställda se sin lön redan i mitten på varje månad.

För att nå detta system måste man ha ett användarnamn och ett lösenord samt rätt behörighet. Man måste också ha tillgång till en webbläsare samt sitta inom kommunens interna nätverk.

Klicka på bilden till höger för mera information om och inloggning i Självservice.--->
 

Kontaktperson: Tom Norrgård