Lagar och Avtal

På den här sidan har du en samlad åtkomst till de centrala avtal och arbetsrättsliga lagar som gäller inom den kommunala sektorn på arbetsmarknaden.

Klicka på bilden för tillgång till arbetsrättsliga lagar och våra centrala avtal. Därifrån länkas du till Sveriges Kommuner och Landstings hemsida där du kan ta del av respektive avtalstext samt de lagar som rör anställningen. --->

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i såväl Allmänna bestämmelser som grundläggande kunskaper i Arbetsrätt.
 
    


 

Kontaktperson: Tom Norrgård