Policies

På den här sidan presenteras en översikt av gällande politiskt tagna personalpolitiska policies i Vindelns kommun.

Våra policys är till för att beskriva de rättigheter och skyldigheter som finns för alla anställda. Se även under fliken Riktlinjer och Rutiner i denna meny.


Länk till dokumentet Ledningspolicy.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till Mångfaldspolicy i Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandlingar.pdf (öppnas i nytt fönster)          
                        
Länk till dokumentet Arbetsmiljöpolicy för Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Riktlinjer för arbetsmiljöarbete.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länkar till dokumentet Alkohol och drogpolicy i Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Rutin för alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö.pdf (öppnas i nytt fönster) 

           

       


                Kontaktperson: Tom Norrgård