Riktlinjer och rutiner

På den här sidan presenteras en översikt av gällande personalpolitiska riktlinjer och rutiner i Vindelns kommun.

För att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare är vi noga med att dokumentera alla våra personalrutiner. Våra rutiner ska skapa tydlighet och trygghet och vara adekvata för vår verksamhet. Därför kan de komma att ändras från tid till annan och vi har alla ett ansvar för att hålla oss uppdaterade.

För att våra personalrutiner ska fungera och vara aktuella är det viktigt att kontinuerligt uppdatera alla förändringar som sker i arbetsrutinerna.

Om du upptäcker att någon rutin känns förlegad, felaktig eller saknas så ber vi att du kontaktar oss på HR-avdelningen på enklaste sätt och gör oss uppmärksamma på detta så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt.

Klicka på bilden

Klicka på bilden för åtkomst till våra samlade riktlinjer och rutiner. --->

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård