Samverkansavtal

Samverkansavtalet är en partsgemensam överenskommelse om hur bättre samverkan i verksamheten kan skapa ett bättre och effektivare arbetsliv, där anställdas kompetens och kreativitet konstruktivt tas till vara.

Grunden för överenskommelsen är en gemensam tro på viljan, förmågan och kraften hos den enskilde individen, oavsett var hon eller han befinner sig i vår organisation.

Klicka på bilden för mera information om vårt samverkansavtal. --->

 Kontaktperson: Tom Norrgård