Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten är en psykosocial arbetsklimatmätning som genomförs årligen i Vindelns kommun sedan 2003.

Enkäten är framtagen av Umeå kommun i samarbete med Umeå universitet och de fackliga organisationerna. Den mäter alla nivåer, med fokus på den enskilda arbetsplatsen. Medarbetarenkäten genomförs i april i år och kan besvaras perioden 18 april - 1 maj.

Information om beställning av lösenord

Kicka på bilden till höger för åtkomst till en checklista för genomförandet av enkäten i dina arbetsgrupper. Sidan innehåller även instruktionsfilmer som visar hur du beställer lösenord samt hämtar dina rapporter. --->

Chefsportalen

Klicka på bilden till höger för åtkomst till chefsportalen. Här sköter du all chefsadministration för Medarbetarenkäten, såsom att: --->

  • beställa lösenord
  • ersätta borttappade lösenord
  • följa svarsfrekvensen för din grupp
  • hämta rapporter
  • redovisa handlingsplanen för din grupp

Inloggning till enkäten

Inloggning till enkäten sker via Personalhandboken. --->

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård