Arbetsgivarens initiativ

Vår ambition är självklart att inte behöva säga upp våra medarbetare men ibland är det alltså oundvikligt. Vi behöver dock, till skillnad från den enskilda medarbetaren, ha juridiska skäl till uppsägningar, vilket kallas för saklig grund.

Länk till dokumentet Hållpunkter uppsägning på grund av arbetsbrist.pdf (öppnas i nytt fönster)Arbetsbrist

Det finns i grunden två olika skäl till varför en uppsägning kan bli aktuell. Den ena grunden kallas för arbetsbrist, vilket i sig kan vara lite missvisande. Arbetsbristen har en verksamhetsmässig grund och handlar sällan om att det saknas arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Se dokumentet Hållpunkter uppsägning på grund av arbetsbrist för mera information om de olika stegen i denna process. --->

Personliga skäl

Länkar till dokumentet Riktlinjer för personalavveckling.pdf (öppnas i nytt fönster)Den andra grunden är personliga skäl. Här har uppsägningen inte någon verksamhetsmässig grund över huvud taget utan beror endast på medarbetaren personligen. För att en sådan grund ska vara aktuell så ska medarbetaren ha brustit i sina förpliktelser gentemot sin arbetsgivare.

För mera information om denna process se dokumentet Riktlinjer för personalavveckling. --->

Grundläggande skyldigheter i ett anställningsavtal

Generellt gäller att det i anställningsavtalet ”flyter in” ett antal skyldigheter i förhållandet mellan arbetstagare-arbetsgivare på arbetsmarknaden. Dessa framgår av dokumentet nedan. ---v

   

Kontaktperson: Tom Norrgård