Avsked

Ibland uppstår situationer där det kan vara aktuellt med ett avsked. För detta krävs så kallad laga grund.

Här förutsätts att en medarbetare på ett mycket grovt sätt har åsidosatt sina skyldigheter. Det kan vara fråga om hot om våld eller våld på arbetsplatsen, stöld från arbetsgivaren eller annan grov misskötsel.

Det är i många fall avgörande att ett begånget brott riktar sig mot arbetsgivaren. Ett brott begånget utanför anställningen är inte per automatik grund för vare sig avsked eller uppsägning på grund av personliga skäl.

I de fall en arbetsgivare hamnar i omständigheter som avsked är det absolut ett krav att omge sig med mycket god arbetsrättslig kunskap. Personalavdelningen kopplas alltid in vid sådana tillfällen.
Kontaktperson: Tom Norrgård