Försäkringar vid sjukdom och arbetsskada

Om man som anställd i Vindelns kommun blir sjuk kan man få ersättning enligt lagen om sjuklön, lagen om allmän försäkring, sjuklön enligt avtal samt från avtalsgruppsjukförsäkringen, vilken handhas av AFA försäkring.

På Afas webbplats kan du ta del av vilka bestämmelser och ersättningar som gäller i samband med sjukskrivning samt när de träder i kraft. Du hittar även information om vad du ska göra om du skulle skadas i arbetet eller är i behov av rehabilitering för att kunna börja arbeta igen.

Klicka på bilden för mera information om försäkringar vid sjukdom och arbetsskada. --->

 
Kontaktperson: Tom Norrgård