Löneutbetalning

I Vindelns kommun sker löneutbetalning normalt den 27:e i varje månad, med undantag för december månad. I de fall den 27:e infaller på en helgdag sker utbetalningen närmast föregående vardag.

Länk till dokumentet E-lönebesked fr o m jan 2014.pdf (öppnas i nytt fönster)E-lönebesked

Den som är anställd och avlönad i Vindelns kommun får sitt lönebesked elektroniskt. Det betyder att, istället för det tryckta lönebeskedet, får den anställde ett e-lönebesked. E-lönebeskedet innehåller samma information som det tryckta lönebeskedet. För mera information klicka på bilden till höger. --->

Kompensation för annandag pingst

Om en arbetstagare på s.k mjuk vecka (med ordinarie arbetstid i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka), har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret. Den lediga dagen bör beviljas först efter att annandag pingst infallit eftersom återbetalning inte kan krävas av arbetstagaren.

I de fall nationaldagen infaller på en lördag kompenseras arbetstagare (med vissa undantag) med en annan ledig dag under året. Klicka på bilden till höger för mera information om villkoren för kompensation för annandag pingst. --->

När betalas lönen ut?

Klicka på bilden nedan för mera information om vilka datum lönen betalas ut. Där finns även information om vad som gäller vid kontoanmälan för löneutbetalning till den nyanställde. ---v

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård