Eget dricksvatten

Att ha egen brunn innebär att man också har det egna ansvaret för att vattnet är av god kvalitet. Genom att ta ett enkelt vattenprov får man en bra indikation på vattnets kemiska och mikrobiologiska status. Analyssvaret kan ge svar på om något behöver åtgärdas för att vattnet ska bli bra/bättre. Tänk på att barn och äldre är extra känsliga om ett vatten är av sämre kvalitet.

1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Ny brunn

Om du planerar att anlägga en ny vattenbrunn krävs ingen anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden. Däremot ska ett brunnsprotokoll från borrningen anmälas till SGU, vilket brunnsborraren är skyldig att göra.

Undersökning och skötsel av eget dricksvatten

I Livsmedelsverkets handbok "Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar" kan du läsa om vad man bör tänka på innan man anlägger ny dricksvattenbrunn, hur man sköter sin dricksvattenbrunn och annat som kan vara bra att tänka på när man har eget dricksvatten.

Provtagning av eget dricksvatten bör ske regelbundet. Kostnaden för mikrobiologisk och kemisk analys på enskilt dricksvatten är olika beroende på vilket laboratorium man använder. Miljö- och byggkontoret tar inte längre några prover på enskilt dricksvatten, utan provtagningen står fastighetsägaren/vattenföreningen för själv.

Radon

Radon kan vara ett problem i vatten från vissa djupborrade brunnar. För att få veta om man har radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

Rengöring av brunn

Ibland kan brunnen behöva rengöras och desinfekteras. Först ska orsaken till problemet undanröjas. Efter mekanisk rengöring av brunnen kan den desinfekteras genom tillsats av klor.

Kan dricksvattentäkten vara ett livsmedelsföretag?

Eran vattentäkt kan räknas som ett livsmedelsföretag och omfattas då av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Den som har en egen brunn och använder vattnet från den i följande verksamheter omfattas i de flesta fall av dricksvattenföreskrifterna:

• Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
• Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
• Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna. Läs mer om detta under rubriken Dricksvatten ett livsmedelsföretag till vänster.

Kontaktperson: Miljökontoret