Förändring av avfallsbehållare

Gemensam avfallsbehållare

Gemensam behållare för avlämning av hushållsavfall kan medges för maximalt två hushåll. Kontakta Vakin för mer information.

Kontaktperson: VAKIN