Förändring av slamtömning

Utsträckt hämtningsintervall av slam

För att utsträckt hämtningsintervall av slam ska medges ska det bland annat finnas tillstånd för avloppet enligt miljöbalken. Ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden, senast den 31 mars gällande år. För handläggning av en sådan ansökan tas en administrativ avgift på 700 kr.

Eget omhändertagande av slam

Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt slam på ett betryggande kan få befrielse från slamtömning, om det finns särskilda skäl. Ansökan görs till miljö- och byggnadsnämnden, och den ska innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och omhändertagandet. Vid medgivande ska slammets näringsinnehåll komma till nytta vid odling. För handläggning av en sådan ansökan tas en administrativ avgift på 700 kr.

Ansökan

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall av slam samt eget omhändertagande av slam görs via blankett.

Kontakta Miljö- och byggkontoret för mer information.

Kontaktperson: Miljökontoret