Ungdomsverksamhet

Vindelns kommun har under 2014 återupptagit och vidareutvecklat sin kommunala ungdomsverksamhet och bedriver idag fritidsgårdsverksamhet 3 kvällar i veckan. Ungdomsverksamheten är givetvis drogfri.

Ungdomsverksamheten upprätthåller ett nära samarbete med kommunens övriga verksamheter såsom exempelvis skola och socialtjänst, och den finns representerade inom många områden, bl.a. i fältgruppen. Även i regionen är verksamheten delaktig då den deltar i Västerbottens nätverk för ungdomsfrågor.

Eftersom ungdomarna symboliserar grunden i verksamheten så innehåller den också ett ungdomsråd/gårdsråd som har till uppgift att tillvarata ungdomarnas intressen och behov och föra dessa vidare till politiker och tjänstemän. Policyn för gårdsrådet finns att läsa här.

Kommunens ungdomsverksamhet är också noga med att samverka med övriga aktörer i samhället och sponsrar således ungdomsverksamhet som bedrivs utanför kommunal regi. Dessutom erbjuder verksamheten ett program som finns tillgängligt för ungdomar som vill starta ett ungdomsprojekt, mer om detta finns att läsa här.

Verksamheten finns även på Facebook. Gilla gärna sidan så du inte missar något!

Kontaktperson: Malin Bjurén