Ungdomsverksamhet

Vindelns kommun har under 2017 utökat sin kommunala ungdomsverksamhet med fritidsgårdsverksamhet 4 kvällar i veckan och något förändrade öppettider. Ungdomsverksamheten är givetvis drogfri.

Ungdomsverksamheten upprätthåller ett nära samarbete med kommunens övriga verksamheter såsom exempelvis skola och socialtjänst, och den finns representerade inom många områden, bl.a. i fältgruppen. Även i regionen är verksamheten delaktig då den deltar i Västerbottens nätverk för ungdomsfrågor.

Eftersom ungdomarna symboliserar grunden i verksamheten så innehåller den också ett ungdomsråd/gårdsråd som har till uppgift att tillvarata ungdomarnas intressen och behov och föra dessa vidare till politiker och tjänstemän. Policyn för gårdsrådet finns att läsa här.

Kommunens ungdomsverksamhet är också noga med att samverka med övriga aktörer i samhället som sponsrar ungdomsverksamhet som bedrivs utanför kommunal regi.

Verksamheten finns även på Facebook. Gilla gärna sidan så du inte missar något!

Kontaktperson: Malin Bjurén