JobMatch Talent

JobMatch Talent tillhör den senaste generationen inom HR-relaterad testning. Vi använder den som ett komplement i rekrytering och i samband med utveckling av våra medarbetare.

JobMatch Talent är ett modernt arbetspsykologiskt test som du använder i rekrytering och i chefs- och medarbetarutveckling. Med JobMatch Talent har du ett kraftfullt verktyg där du får en detaljerad bild av den du testar.

JobMatch ger viktig information om kandidater och medarbetare, som kan vara mycket svårt att få fram enbart genom intervjuer eller medarbetarsamtal.

Kravspecifikation innan rekrytering

Innan rekryteringsgruppen tar del av aktuellt testresultat bör ett ställningstagande ha skett avseende vilka krav det aktuella jobbet och situationen ställer, och därmed också vilka motsvarande egenskaper hos den sökande som är av särskild stor vikt i just denna rekrytering. Detta görs med stöd av kravspecifikationen till höger. -->

Teamrapport

Verktyget kan även användas för att skapa en Teamrapport för upp till tio personer på samma diagram. Ett möjligt syfte kan vara att identifiera styrkor och utvecklingsområden i arbetslaget, vilket även kan gynna en framtida rekrytering då dennes profil därmed kan matchas mot redan anställda. --->

I en rekryteringsprocess kan syftet vara att få svar på hur personen kommer att matcha sin närmaste chef. Genom att ta fram en Teamrapport mellan chefen och kandidatens test kan vi snabbt se hur de två kommer att fungera ihop. Finns det kanske områden chefen speciellt skall ta hänsyn till för att skapa bättre förutsättningar för den nyanställde?

Bygger på positiv psykologi

En central del i JobMatch är att det inte finns några dåliga kandidater eller medarbetare. Därför ska resultatet av ett JobMatch test i samband med en rekrytering aldrig tolkas för sig själv utan alltid i relation till en viss befattning.

Det finns inget resultat som är bra eller dåligt i JobMatch, det finns bara dåliga matchningar mellan kandidaters sätt att arbeta och de krav som ställs i olika befattningar.

Mera information

För mera information om, hur och när du som chef kan/vill nyttja dig av JobMatch kontakta vår HR-avdelning. Se kontaktuppgifter under fliken Personalpolitik > HR-avdelningen i menyn till vänster.

Du kan även ta del av informationen på leverantörens webbsida, klicka på bilden. --->

 

 

    

Kontaktperson: Tom Norrgård