Varning för drogen Spice

Den senaste tiden har det gått att läsa mycket om drogen Spice i media.
I landet har drogen orsakat både dödsfall och allvarliga skador och därför går nu Vindelns kommun ut med en varning för användandet av drogen.

För mer information om Spice kontakta Vindelns kommun eller besök någon av följande sidor;

http://www.droginformation.nu/
 
http://www.spicedrog.se/Kontaktperson: Jenny Dafors
Enhetschef individ- och familjomsorgen
Socialförvaltningen
jenny.dafors@vindeln.se
Tel: 0933 – 140 58
Mob: 070 – 374 85 48

Daniel Ekberg
Ungdomskonsulent
Daniel.ekberg@vindeln.se
Mob: 070-370 34 08

Kontaktperson: