Statistik om Vindeln

Kommunfakta 2017 (pdf) Sammanfattad statistik om Vindelns kommuns befolkning, företagande och kommunal verksamhet


Kontaktperson: Maria Höglund