Sotning & brandskyddskontroll

Information om sotning och brandskyddskontroll i Vindelns kommun

Lagkrav
Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Antingen genom att låta den kontrakterade sotaren göra det eller ansöka om egensotning.Kommunen ansvarar för att följa upp att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Vindelns kommun har uppdragit till Brandförsvar och säkerhet i Umeå att handlägga frågor om sotning och brandskyddskontroll.

Frågor om sotning och brandskyddskontroll ställs i första hand till skorstensfejarmästaren Sotningsväsendet Umeå/Vindeln.

Taxa för brandskyddskontroll och sotning

Taxa brandskyddskontroll (pdf)

Sotningstaxa (pdf)


Tidsfrister för brandskyddskontroll och sotning i Vindelns kommun

Sotningsfrist i Vindeln (pdf)


Brandskyddskontroll


Brandskyddskontroll (pdf)


För mer information besök Umeå kommuns webbplats

Kontaktperson: Lars Tapani