Sotning & brandskyddskontroll

Enligt lag är kommunen skyldig att tillse att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Det sker vanligtvis genom att kommunen tecknar avtal med företag (skorstensfejarmästare) som självständigt planerar och utför sotning och brandskyddskontroll. Du som äger fastigheten som du bor i kan även ansöka om egensotning eller ansöka om att annan med tillräcklig kompetens utför sotning i din fastighet.

Avtalet med skorstensfejarmästare avser enbart sotning och brandskyddskontroll. Om du har behov av andra besiktningar, till exempel installationsbesiktning av eldstad, ska du själv kontakta skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig.

Tillfällig lösning med skorstensfejarmästare

För tillfället saknar Vindelns kommun en kontrakterad skorstensfejarmästare. Vi förstår att det är en besvärlig situation nu under eldningsperioden och brandförsvaret har arbetat både med en kortsiktig lösning såväl som ett långsiktigt avtal med skorstensfejarmästare.

Nu har vi en tillfällig överenskommelse med skorstensfejarmästare för Vindelns kommun. Det är skorstensfejarmästarna i Umeå, Robertsfors och Vännäs som kommer att genomföra sotning i Vindeln till dess att ett nytt avtal är klart. Avisering om sotning och brandskyddskontroll skickas ut till berörda fastigheter med början vecka 8. Arbetet beräknas komma igång vecka 11.

Kontakt

I Vindelns kommun är det Umeåregionens brandförsvar som handlägger frågor om sotning och brandskyddskontroll. Om du har frågor kan du kontakta dem på fb@umea.se eller 090-16 22 02. Information om sotning och brandskyddskontroll finns på Umeåregionens brandförsvars webbplats.

 

Kontaktperson: Lars Tapani