Handlingar till ansökan

Bygglov behöver du när du tänkt bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användningssätt. I dina bygglovsansökningar behöver det tydligt framgå vad som ska göras, vart det ska göras samt att mycket måste måttsättas. Nedan kan du läsa vilka handlingar som ska lämnas in ihop med din ansökan.

Handlingarna till din ansökan ska vara tydliga, måttsatta, fackmannamässiga, skalenliga och spegla verkligheten. 

Det krävs kompletta ansökningshandlingar innan vi påbörjar handlägga ditt ärende, så kontakta oss gärna om du behöver hjälp med vad som ska lämnas in. Har du frågor om dina handlingar eller annat som rör din bygglovsansökan så är du varmt välkommen att kontakta oss på miljö- och byggkontoret. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Följande handlingar ska lämnas in till miljö- byggkontoret, när du vill ansöka om bygglov

  • Ansökningsblankett
  • Anmälan kontrollansvarig (om kontrollansvarig behövs - kontakta bygglovshandläggare för vad som gäller för just ditt ärende)
  • Planritningar, skala 1:100
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Sektionsritningar, skala 1:100
  • Situationsplan (i lämplig skala, förslagsvis skala 1:300, 1:500, 1:1000)
  • Översiktskarta (med koordinater om det handlar om en stor fastighet)
  • Om faktura ska betalas av någon annan än sökande ska även en fullmakt bifogas.
  • Handlingar för beslut om startbesked (endast vid tillbyggnader/ändring av ett en- eller tvåbostadshus och om KA ej behövs)

Andra ritningar och beskrivningar kan komma att behövas för just ditt specifika ärende.

Observera att du måste redovisa dörrbredder och nivåskillnader på planritningen. Anledningen till detta är att ansökan måste granskas ur tillgänglighetssynpunkt.

När alla handlingar är kompletta

Då börjar vi handlägga ditt ärende. Du har rätt att inom 10 veckor från det ärendet anses vara komplett enligt miljö- och byggnämnden, få ett besked. Detta kan dock förlängas till 20 veckor om handläggningen kräver det. Så var ute i god tid med din ansökan. I samband med handläggning kommer även en bygglovsavgift att tas ut.

Kontaktperson: Byggkontoret