Akut hjälp och stöd vid kris

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp eller rådgivning och information

Viktiga telefonnummer

SOS Alarm

Ring 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp omgående. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

Polisen

Om det inte är akut kan du nå Polisen via numret 114 14. Du kan till exempel lämna tips. Är det akut, ring 112

Information vid olyckor och kriser

Om en samhällskris inträffar kan du ringa 113 13 för att få aktuell information om händelsen.

Vårdguiden

Ring 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Är det akut, ring 112

Socialjour

Vindelns kommun har ett avtal med socialjouren i Umeå för akuta problem efter kontorstid. Socialjouren har i sin tur en nära samverkan med polisen. Vid behov av akuta sociala insatser efter kontorstid kan du nå socialjouren i Umeå genom polisen på telefon 114 14 eller 112.

Socialjouren når du också på telefon 090-16 30 50, läs mer om Socialjouren via länken
Socialjour Umeå kommun

Under kontorstid kan du alltid nå en tjänsteman på socialförvaltningen för akut hjälp. Våra socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen når du dagligen på telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00 genom kommunens växel 0933-140 00.

Hjälp vid akuta psykiska problem

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till psykiatriska akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus. Tel 090- 785 65 00. Läs mer Psykiatrisk klinik Umeå


Stöd till brottsoffer och vittnen

Många människor som utsätts för brott har ett behov av att prata om det som hänt och få stöd och hjälp under rättsprocessen. Brottsofferjouren ger kostnadsfritt information, hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen.

Stödpersonerna som arbetar på jouren har avgivit tystnadslöfte.
Läs mer på umearegionen.boj.se

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0200-21 20 19
info@umearegionen.boj.se
vittnesstod@umearegionen.boj.se

 

Länkar

1177 Vårdguiden
Brottsofferjouren
BRIS barnens hjälptelefon
BRIS - vuxentelefon
Jourhavande kompis
Ungdomshälsan i Umeå
UMO - din ungdomsmottagning på nätet

Kontaktperson: Karina Wahlberg