Anhöriga och frivilliga

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.

Eller är du intresserad av frivilligarbete? Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska?

Är du anhörig och vill ha stöd?

Vindelns kommun erbjuder anhörigstöd till dig som vårdar en äldre anhörig.
Här kan du ladda ner anhörigbroschyren Porten


Vill du göra en insats?

Bli familjehem eller kontaktfamilj - barn och ungdomar behöver dig.
Vill du hjälpa en person med funktionsnedsättning till ett aktivt fritidsliv?

Här kan du få mer information

Kontaktperson: Karina Wahlberg