Ekonomi, försörjningsstöd och rådgivning

Om du behöver hjälp med ekonomi kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan du få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter din ekonomi.

Här finns information om olika typer av ekonomiskt stöd som kommunen ger.

 

Har du behov av God man kan du få mer information här.

Kontaktperson: Johanna Persson