Familj, barn och unga

 

När behövs socialtjänsten?

Det kan handla om föräldrar som under en period känner att de inte räcker till eller barn som visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.

Många gånger hittar familjen själva en lösning på problemen. Det är heller inte ovanligt att behöva stöd och hjälp från någon utanför familjen. Genom individ- och familjeomsorgen kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt som till exempel samtal, stöd och rådgivning.

 

Olika former av stöd

Beroende på vilket behovet är finns olika slags hjälp. Om du själv som ungdom eller förälder har behov av stöd kan du ta kontakt med en socialsekreterare. Separerade föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör barnen kan boka tid för samarbetssamtal. har du problem i din relation kan du få familjerådgivning, vilken ges via Umeå kommun.

Barn i skolåldern får ofta hjälp via skolan men om mer stöd behövs, till exempel i föräldrarollen, kan en socialsekreterare kontaktas. När behoven av hjälp är större görs en utredning för att få fram hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. Vår öppenvård kan sedan ge stöd antingen till dig som förälder eller till ungdomar. En ganska vanlig insats är att barn kan få komma till en kontaktfamilj eller ungdomar kan få en kontaktperson.

När situationen är väldigt svår och komplex finns också en möjlighet till hjälp i form av att barnet får komma till ett familjehem. 

 

Mer information kan du hitta på dessa länkar:

Koll på soc är en webbplats där du som är barn och ung kan få svar på frågor om socialtjänsten

Jag vill veta är en hemsida från brottsoffermyndigheten som riktar sig mot barn och ungdomar. Den handlar om dina rättigheter vid brott.

BRIS Barnens rätt i samhället

1177 om föräldraskap

Elevhälsa

Bufff  är en ideell och nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn och unga med förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

 

Kontakta socialtjänsten

Du som vill ha information, rådgivning eller göra en anmälan om att någon annan behöver hjälp kan kontakta socialtjänsten.

Ansöka om hjälp

Ansökningar kan göras muntligen genom att du ringer socialtjänsten via kommunens växel 0933-140 00 (handläggarnas telefontider är vardagar 08:00-09:00) eller via mejl till kommunens e-postlåda: vindelns.kommun@vindeln.se.

 

Kontakt med din handläggare

Vill du komma i kontakt med din handläggare ringer du Vindelns kommunväxel 0933-140 00 som kopplar dig vidare. Handläggarnas telefontider är vardagar 08:00-09:00.

 

Är du missnöjd med dina kontakter inom socialtjänsten?

Du kan inkomma med synpunkter eller klagomål via vår klagomålshantering. Om du fått avslag på ett beslut har du möjlighet att överklaga beslutet, se mer information här: överklaga ett beslut

 

 

 

Kontaktperson: Johanna Persson