Funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk.

Ett funktionshinder är väldigt individuellt. Det är inte bara personer i rullstol eller synskadade personer, vilka kanske är de vi först märker i samhället utan även en äldre person, som har allmänt nedsatt förmåga, eller någon som är döv eller har svår allergi. Det kan vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet, svårigheter i arbetslivet, sociala relationer eller svårigheter med delaktighet i fritidsaktiviteter.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Din ansökan om bistånd prövas individuellt och kan behöva kompletteras med olika intyg. Genom personligt samtal och ibland hembesök får handläggaren insyn i din situation. Alla som ansöker om bistånd har olika intressen, behov och önskemål. Därför ser besluten olika ut och innehåller olika insatser.

För mera information

För mera information kontakta handläggare som har telefontid alla vardagar klockan 08:00-09:00 som du når genom växeln: 0933-140 00. För personlig träff med handläggare krävs tidsbokning. Detta görs via telefon under telefontid. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök.

Kontaktperson: Karina Wahlberg