Invandring och integration

Vindelns kommun tar emot nyanlända flyktingar. Migrationsverket och Länsstyrelsen bestämmer hur många personer med uppehållstillstånd som kommunen ska ta emot.

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens flyktingmottagande.

Under Ansvarsfördelning kan du läsa mer om olika aktörers ansvar inom mottagandet av nyanlända vuxna och familjer med uppehållstillstånd.

Känner du att du vill vara med och välkomna de nyanlända  som flyttat till kommunen, till exempel genom att bli vän eller volontär? Läs mer under Vad kan du bidra med?

Under Förklarade begrepp hittar du förklaringar till vad det innebär att vara transiterande, asylsökande, ensamkommande, eller nyanlända.

 

Portal för nyanlända

Information Sverige Här kan du enkelt och snabbt hitta information om det svenska samhället. Det är även möjligt att få information på flera olika språk.

 

Drop-in på SFI

Alla nyanlända har möjlighet att få prata med en socialsekreterare utan förbeställning i SFI´s lokaler på adressen Storvägen 58.

Drop-in gäller endast tisdagar mellan klockan 12:30 och 13:30

 


 

Kontaktperson: Johanna Persson