Hjälp i hemmet

Du som bor i Vindelns kommun och har svårt att klara dig själv i hemmet kan ansöka om kommunens insatser för att hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. Allt stöd beviljas utifrån ditt eget behov och din förmåga d.v.s. du kan få hjälp med det du själv inte klarar av.

Det här kan bland annat beviljas:

- Personlig omvårdnad
- Service t.ex. städ, tvätt och inköp
- Hemvårdsbidrag
- Dagverksamhet 
- Trygghetslarm

Ansökan

Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Bedömning av hjälpbehov utreds alltid först av en biståndshandläggare i samråd med dig. Genom personligt samtal och ibland hembesök får handläggaren insyn i din situation. Alla som ansöker om bistånd har olika intressen, behov och önskemål. Därför ser biståndsbesluten olika ut och innehåller olika insatser.

Vad händer sen?

Är utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut som du får meddelat till dig. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Hushållsnära tjänst

Du kan anlita ett privat företag som utför tjänsterna, ofta kallat hushållsnära tjänst. Då beställer du tjänsten hos företaget och kommunen är inte inblandad. För hushållsnära tjänster kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden, så kallat RUT-avdrag.

För mera information

För mera information kontakta biståndshandläggare som har telefontid alla vardagar klockan 08:00-09:00, onsdagar även kl 14:00-15:00. Du når dem genom växeln: 0933-140 00. För personlig träff med handläggare krävs tidsbokning. Detta görs via telefon under telefontid. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök.

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk