Tillkännagivande

Möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till strategi för laddinfrastruktur för elfordon

Kommunstyrelsen i Vindelns kommun har upprättat ett förslag till strategi för laddinfrastruktur för elfordon i Vindelns kommun. Nu har du som medborgare möjlighet att yttra dig över förslaget.

Organ
Kommunstyrelsen
Tillkännagivet
2020-06-25
Ansvarig
Frida Hallgren

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 juni 2020 att skicka ut förslaget till strategi på remiss till byaföreningar, näringslivet, kommunala råd och medborgare.

Yttranden över förslaget ska vara inkomna till kommunstyrelsen i Vindelns kommun senast den 21 september 2020. Skicka ditt yttrande till vindelns.kommun@vindeln.se eller per post till Vindelns kommun, 922 81 Vindeln. Märk ämnesraden eller brevet med "Laddinfrastruktur".

Förslag till strategi för laddinfrastruktur för elfordon i Vindelns kommun

Förslag till strategi

 

Frågor

Frågor besvaras av Frida Hallgren eller Eric Thorstensson.

Frida Hallgren, kommunsekreterare
0933-140 09
frida.hallgren@vindeln.se

Eric Thorstensson, administrativ chef
0933-140 15
Eric.thorstensson@vindeln.se