Tillkännagivande

Samråd om vattenföring inom Bottenvikens vattendistrikt

Den 1 november 2020 - 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Organ
Annan myndighet
Tillkännagivet
2020-11-02
Ansvarig
Anna Sandgren

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november 2020.

 

Följande handlingar ingår i samrådet för Bottenvikens vattendistrikt:

  • Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 (inklusive bilagor)
  • Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 (inklusive bilagor)
  • Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 2021-2027
  • Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027.

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).