Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 25 november 2019

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-11-25
Paragrafer
216-236
Datum då anslag sätts upp
2019-11-27
Datum då anslag tas ned
2019-12-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll