Anslag/Bevis

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 november 2019

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2019-11-26
Paragrafer
133-170
Datum då anslag sätts upp
2019-12-03
Datum då anslag tas ned
2019-12-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll