Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 29 januari 2020

Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-01-29
Paragrafer
1-30
Datum då anslag sätts upp
2020-01-31
Datum då anslag tas ned
2020-02-24
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Linn Ahlfeldt

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens protokoll