Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens protokoll den 4 februari 2020

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-02-06
Paragrafer
1-49
Datum då anslag sätts upp
2020-02-06
Datum då anslag tas ned
2020-02-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommmunstyrelsens protokoll