Anslag/Bevis

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 15 maj 2020

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-05-15
Paragrafer
8
Datum då anslag sätts upp
2020-05-15
Datum då anslag tas ned
2020-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Susanne Sjögren