Anslag/Bevis

AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings protokoll den 12 maj 2020

Organ
AB Bubergsgårdens friluftsanläggning
Mötesdatum
2020-05-12
Paragrafer
12-19
Datum då anslag sätts upp
2020-05-18
Datum då anslag tas ned
2020-06-09
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Sandgren

Protokoll

Bubergsgårdens protokoll