Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 maj 2020

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-05-14
Paragrafer
97-122
Datum då anslag sätts upp
2020-05-19
Datum då anslag tas ned
2020-06-10
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll