Anslag/Bevis

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 17 juni 2020

Organ
Barn- och utbildningsnämnden
Mötesdatum
2020-06-17
Paragrafer
91-108
Datum då anslag sätts upp
2020-06-23
Datum då anslag tas ned
2020-07-15
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Anna Sandgren

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens protokoll