Anslag/Bevis

Kommunfullmäktiges protokoll den 23 juni 2020

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2020-06-29
Paragrafer
52-91
Datum då anslag sätts upp
2020-06-29
Datum då anslag tas ned
2020-07-21
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll