Anslag/Bevis

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 30 juni 2020

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-06-30
Paragrafer
19
Datum då anslag sätts upp
2020-06-30
Datum då anslag tas ned
2020-07-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Susanne Sjögren