Anslag/Bevis

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 28 juli 2020

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-07-28
Paragrafer
20
Datum då anslag sätts upp
2020-07-28
Datum då anslag tas ned
2020-08-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren