Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 25 augusti 2020

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-08-25
Paragrafer
143-176
Datum då anslag sätts upp
2020-09-01
Datum då anslag tas ned
2020-09-23
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll