Anslag/Bevis

Kommunstyrelsens protokoll den 10 september 2020

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-09-10
Paragrafer
163-198
Datum då anslag sätts upp
2020-09-14
Datum då anslag tas ned
2020-10-06
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommmunstyrelsens protokoll