Anslag/Bevis

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2020

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2020-09-28
Paragrafer
92-124
Datum då anslag sätts upp
2020-10-02
Datum då anslag tas ned
2020-10-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Frida Hallgren

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll